Home » Info » Turniej Kwalifikacyjny do ligi regionalnej Regulamin+Podział

Turniej Kwalifikacyjny do ligi regionalnej Regulamin+Podział

Zgodni z wcześniejszymi informacjami w dniach 23-24.10.2021 odbędą się turnieje kwalifikacyjne ligi regionalnej.

Do 10.10.2021 możliwe jest zgłaszania się drużyn w ramach uzupełnienia turnieju w Zielonej Górze oraz Ostródzie do 8 drużyn.

Jeżeli jakiś klub/drużyna chciałaby przystąpić do turnieju kwalifikacyjnego serdecznie zapraszamy do kontaktu sbs@pzksbs.pl w Temacie wpisując „Liga Regionalna”

Regulamin

Podział na grupy

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation