Home » Info » Roczna składka członkowska PZK

Roczna składka członkowska PZK

Przypominamy, iż 31.03.2024 upływa termin opłacenia rocznej składki członkowskiej PZK. Kluby, które jeszcze jej nie opłaciły, proszone są o jak najszybsze uregulowanie tej kwoty.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation