Home » Info » Zgłoszenie do rozgrywek ligowych

Zgłoszenie do rozgrywek ligowych

sbsRozgrywki ligowe od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród naszych zawodników. Jest to cykl rozgrywek, w których startuje największa ich ilość. Przez wiele lat format rozgrywek i regulamin był dopracowywany, również w nowym regulaminie można znaleźć drobne poprawki organizacyjne, które wprowadziliśmy. Format zawodów pozostaje bez zmian.

Najważniejsze poprawki:

§2 pkt 8: „W zgłoszeniu elektronicznym należy podać nazwę drużyny, kapitana, osobę odpowiedzialną z adresem e-mail i telefonem oraz centrum bowlingowe (w Polsce), w którym zostanie przeprowadzona kolejka. W przypadku braku możliwości rozegrania kolejki ligowej na obiekcie wskazanym przez gospodarza w formularzu zgłoszeniowym, PZK SBS zastrzega sobie prawo wyboru centrum.”

§7 pkt 52: „Klub nie jest zobowiązany do wcześniejszego podawania składu swojej drużyny. Zawodnik staje się członkiem drużyny w momencie, kiedy zgłosi się do udziału w zawodach i rozpocznie grę w przynajmniej jednym pojedynku. Warunkiem koniecznym, umożliwiającym przystąpienie zawodnika do zawodów, jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej na dany sezon rozgrywek. Jeżeli przystępujący do zawodów uczestnik nie posiadał wcześniej licencji zawodniczej PZK, powinien złożyć stosowny formularz wniosku o wydanie licencji, nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem kolejki ligowej oraz przesłać stosowną opłatę na konto PZK. Wniosek złożony po tym terminie będzie uniemożliwiał weryfikację jego poprawności oraz wprowadzenie danych zawodnika do katalogu zawodników PZK SBS, co skutkować będzie anulowaniem jego wyników w danej kolejce ze względu na brak możliwości wpisania jego wyników w danej kolejce do scorringu on-line.”

Regulamin DMP 2013-2014

Formularz zgłoszeniowy do DMP

Po zgłoszeniu się drużyn do rozgrywek, Komisja Gier i Dyscypliny utworzy Schemat ligowy kierując się położeniem terytorialnym kręgielni i poda do publicznej wiadomości w zakładce LIGA. Zgłoszenia do ligi bez podania centrum bowlingowego nie zostaną przyjęte. Przypominamy również o terminie zgłoszeń, który upływa 31.07.2013.

Poniżej umieszczone są kluby, którym przysługuje prawo startu w poszczególnych ligach. W przypadku nie zgłoszenia się drużyn, ich miejsca zajmą kolejne wg regulaminu.

Ekstraklasa

I Liga Północ

I Liga Południe

1

TKB Toruń WB Bowl 1 BTS MIRAŻ Wrocław 1

2

Martin Club 2000 Poznań KB MK Koszalin 2 KB Katowice

3

KCKB Jura 1 TKB Toruń 2 BTS MIRAŻ Wrocław 2

4

WKB U7 Gdynia KB Jura Katowice

5

KCKB Jura 2 TKB Toruń 3 KB Katowice 2

6

Dario Bowling MK Koszalin Jura 3

7

Bowling Team Sosnowiec 1 Dorjan ŁKB Łódź

8

WB BOWL 3 Orły Bydgoszcz KB Katowice 3
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation