Home » Info » Zalecenie Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK SBS

Zalecenie Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK SBS

Zalecenie Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK SBS

Działając jako Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZK SBS, zwracam się do Komisji Sędziowskiej I Ligi z zaleceniem do skorzystania z urzędu z uprawienia przysługującego Komisji Sędziowskiej Ligi określonego w § 7 pkt 66 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski.

Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z § 7 pkt 66 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, kara w postaci odjęcia 100 punktów drużynie, która rozgrywa pojedynek w niejednolitych strojach może zostać nałożona na wniosek drużyny przeciwnej, z urzędu przez Komisję Sędziowską Ligi lub przez sędziego. Wobec powyższego, Komisja Sędziowska Ligi nie ma obowiązku nakładania kary na drużynę bez złożenia wniosku, a jedynie może z takiego uprawienia skorzystać.

Do tej pory Komisja Sędziowska stała na stanowisku, iż drużyna przeciwna musi wprost wystosować wniosek o ukaranie. W przeciwnym wypadku, Komisja Sędziowska Ligi działając z urzędu, nakładając karę, mogłaby działać sprzecznie z oczekiwaniami drużyny przeciwnej.

Przedmiotowe zalecenie skierowane do Komisji Sędziowskiej I Ligi wynika z zarzutów czynionych przez władze klubu BC Sztorm Gdańsk w osobach Prezesa Jacka Świniarskiego oraz Macieja Chyłę.

Wobec sformułowania jasnych oczekiwań przez władze klubu BC Sztorm Gdańsk niniejsze zalecenie jest słuszne oraz konieczne.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZK SBS Błażej Wiśniewski

PZK-SBS-KS

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation