Home » Info » Wniosek o wydanie Licencji Bowlingowej PZK SBS na sezon 2012-2013

Wniosek o wydanie Licencji Bowlingowej PZK SBS na sezon 2012-2013

UWAGA: Zgłoszenia o wyrobienie licencji zawodniczych są dokonywane przez kluby, które posiadają arkusze zawodniczo-rozliczeniowe z PZK. W tych arkuszach kluby wpisują wszystkich zawodników, którzy w danym sezonie chcą wyrobić licencję, tak jak to było w poprzednim sezonie. W tym sezonie wprowadzony został formularz – „Wniosek o wydanie licencji zawodniczej”, który wypełnia zawodnik najpóźniej przed przystąpieniem do pierwszych zawodów, ponieważ jest to wymóg istniejących przepisów prawa.

Plik z wnioskiem o wydanie licencji zawodniczej można pobrać w zakładce Archiwum/2012/13. Może on być przekazany na pierwszych zawodach, ewentualnie przesłamy w postaci skanu formularza z podpisem zawodnika.

Licencja zawodnicza 2012-2013-wniosek


Imię i nazwisko*   Nr licencji PZK SBS  
Przynależność klubowa  
Data urodzenia*   PESEL*  
Adres zamieszkania*(z kodem pocztowym)  
Nr telefonu*   E-mail*  
             

 

Kategoria licencji*(zaznaczyć jedno pole symbolem X) A od 20 do 50 roku życia (50 zł.)  
J od 15 do 20 roku życia (30 zł.)  
JM do 14 roku życia (bezpłatna)  
S powyżej 50 roku życia (30 zł.)  
Jednorazowa  zawodnik nie jest członkiem klubu (bezpłatna)  

 

Oświadczenia zawodnika:
  1. Zobowiązuję się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wykonywania przewidzianych w przepisach obowiązków zawodnika oraz do przestrzegania reguł bowlingu sportowego.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów związanych z członkostwem w PZK, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zm.).
  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących statutowej działalności PZK, w szczególności terminów nadchodzących imprez bowlingowych. (zaznaczyć pole symbolem ?N? w przypadku braku zgody).
 
   

 

Czytelny podpis zawodnika lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich*  

 

* Pola wymagane

 

Wniosek powinien być złożony w ręce organizatora zawodów przez każdego z zawodników przed przystąpieniem do ich pierwszych zawodów pod patronatem PZK w sezonie 2012/2013.

Organizator zawodów przekaże go do PZK w terminie do 14 dni od zakończenia zawodów.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation