Home » Info » Turniej Kryteria #3 odwołany

Turniej Kryteria #3 odwołany

W związku z prośbą o przesunięcie kolejek ligowych I ligi północ w termin Turnieju Kryterialnego oraz innych niezależnych od Polskiego Związku sytuacji postanowiono przesunąć turniej na inny termin termin.
Zarząd zobowiązuje się do podania informacji o turnieju z dużym wyprzedzeniem.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation