Home » Info » Rozmieszczenie na torach IMP Short

Rozmieszczenie na torach IMP Short

Przedstawiamy rozmieszczenie na torach podczas piątkowych składów SHORT.

1. 9:00 SKŁAD 1

2.13:00 SKŁAD 2

3. 13:01 SKŁAD 2A (Kobiety)

4. 17:00 SKŁAD 4

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation