Home » Info » Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski seniorów 2013-14

Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski seniorów 2013-14

sbs

 1. Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski seniorów- (w skrócie Kryteria) są regulaminem określającym zasady powoływania szerokiej kadry seniorów kategorii kobiet i mężczyzn oraz wyłaniania reprezentacji.
 2. Kryteria odbędą się na zasadzie punktacji wyselekcjonowanych zawodów w trakcie sezonu: IMP, MPPiT, PP oraz 5 turniejów – Kryteria. Wszystkie zawody będą określone przed pierwszym turniejem kwalifikacyjnym.
 3. W zależności od turnieju zawodnicy będą zdobywać określoną ilość punktów za uzyskane miejsca.
 4. Punktacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję PZK SBS wykupioną na dany sezon rozgrywek. Zawodnicy będą musieli spełniać dodatkowe wymagania określone w regulaminach zawodów, w których wystąpią.
 5. Turnieje będą objęte punktacją ciągłą i będą przechodziły na kolejny sezon. Zdobywane punkty będą ważne przez 365 dni.
 6. Ranking w zależności od turnieju nie zawsze oznacza końcowe miejsce w zawodach, a mianowicie:

– IMP – punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w mistrzostwach

– MPPiT – ranking na podstawie eliminacji: sumy 12 gier

– PP oraz Kryteria – podstawa punktacji zostanie podana przed turniejem. (eliminacje AMF – punkty za końcowe miejsce w turnieju)

Ranking utworzony jest spośród wszystkich startujących zawodników objętych punktacją, osobno w kategorii kobiet i mężczyzn. Zawodnicy, którzy nie są objęci punktacją będą pominięci w rankingu, a ich punkty zostaną przyznane zawodnikom punktującym.

 1. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej Rankingu o miejscu decyduje wyższa pozycja w IMP, następnie PP, MPPiT.
 2. Szeroka kadra Polski zarówno mężczyzn jak i kobiet zostanie powołana 31 grudnia według punktacji z turniejów, które się już odbyły. Nie jest określona ilość zawodników. SBS ma na celu powołanie odpowiednio dużej kadry, aby prawdopodobieństwo znalezienia się w niej pierwszych sześciu zawodników i zawodniczek z klasyfikacji końcowej Kryteriów było wystarczająco wysokie.
 3. Wyłonienie reprezentacji Polski w ilości maksymalnie 5 zawodniczek i 6 zawodników nastąpi w zależności od turnieju, w którym będzie brała udział reprezentacja. Jeżeli zawody będą rozgrywane w Europie ranking zostanie zamknięty na 2 miesiące przed turniejem, jeżeli poza Europą ? 3 miesiące.
 4. W przypadku braku możliwości wyjazdu przez zawodników zakwalifikowanych, ich miejsca przypadną następnym z listy.
 5. Turniej ? Kryteria może być organizowany również przez inny podmiot, jednakże wybór miejsca i warunków technicznych pozostaje w gestii Sekcji Bowlingu Sportowego. SBS ma prawo również do akceptacji regulaminu.
 6. Ilość punktów, które zdobywają zawodnicy w turniejach opisuje poniższa tabela:

– mężczyźni: pierwszych 6 miejsc wg punktacji

Miejsce w

Rankingu

Indywidualne Mistrzostwa Polski

Puchar Polski

Mistrzostwa Polski Par i Trójek

Turniej – Kryteria          (5 turniejów)

1

75

50

50

25

2

66

44

44

22

3

60

40

40

20

4

54

36

36

18

5

48

32

32

16

6

42

28

28

14

7

36

24

24

12

8

30

20

20

10

9

24

16

16

8

10

21

14

14

7

11

18

12

12

6

12

15

10

10

5

13

12

8

8

4

14

9

6

6

3

15

6

4

4

2

16

3

2

2

1

– kobiety: pierwszych 5 miejsc wg punktacji ( jedno miejsce zarezerwowane jest dla Darii Pająk )

Miejsce w

Rankingu

Indywidualne Mistrzostwa Polski

Puchar Polski

Mistrzostwa Polski Par i Trójek

Turniej – Kryteria          (5 turniejów)

1

36

24

24

12

2

30

20

20

10

3

24

16

16

8

4

21

14

14

7

5

18

12

12

6

6

15

10

10

5

7

12

8

8

4

8

9

6

6

3

9

6

4

4

2

10

3

2

2

1

 

Regulamin został sporządzony przez Sekcję Bowlingu Sportowego.

Przyjęto i zatwierdzono przez Prezydium SBS dnia 09.09.2013.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation