Home » Info » Decyzja Komisji Gier i Dyscypliny w sprawie zachowania zawodnika Alessandro Silletti

Decyzja Komisji Gier i Dyscypliny w sprawie zachowania zawodnika Alessandro Silletti

Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu materiału wideo zarejestrowanego podczas Indywidualnego Pucharu Polski, rozgrywanego w dniach 06-08 kwietnia 2018 w kręgielni „Król Kul” w Łodzi, Komisja Gier i Dyscypliny Sekcji Bowlingu Sportowego w składzie:

Jacek Ratajczak, Krzysztof Olesiński, Dariusz Donke, Krzysztof Grzymkowski oraz Andrzej Linke, podjęła decyzję o ukaraniu zawodnika Alessandro Silletti karą w postaci:

– rocznej dyskwalifikacji wyżej wymienionego z oficjalnych zawodów rozgrywanych przez PZK Sekcję Bowlingu Sportowego oraz anulowania jego wyników uzyskanych w Indywidualnym Pucharze  Polski 2018.

Podstawą do nałożenia kary jest wyczerpanie znamion określonych w Regulaminie Komisji Dyscyplinarnej PZK w punkcie 11. tj.

Kary wymierza się za:
a. Niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub w obrębie obiektu sportowego, a w szczególności za zwracanie uwagi sędziom obraźliwymi słowami lub gestami, używanie pod adresem sędziów, przeciwników, współzawodników lub widzów i organizatorów groźby albo słów powszechnie uważanych za obelżywe
oraz punkt
c. Czynna zniewaga sędziego lub członka Zarządu Związku w czasie zawodów.

Przedmiotową decyzję wraz informacją o środkach odwoławczych przekazano zawodnikowi Alessandro Silletti na adres korespondencyjny podany do zasobów PZK SBS .

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny Sekcji Bowlingu Sportowego

Jacek Ratajczak

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation