Home » Info » Aneks do regulaminu QubicaAMF eliminacje

Aneks do regulaminu QubicaAMF eliminacje

 Wprowadzone zmiany nie zmieniają formatu rozgrywek, są wprowadzone jedynie z przyczyn organizacyjnych.

Poniższe punkty zmieniają automatycznie zapisy w regulaminie:

  1. Punkt 13. w – Przepisach porządkowych – otrzymuje brzmienie:

Przejścia: po dwóch grach zawodnicy z torów nieparzystych 6 torów w lewo, z parzystych 6 torów w prawo (w razie mniejszej ilości zawodników, o innych zasadach przejść decyduje Sędzia Turnieju).

  1. Rundy eliminacyjne są rozgrywane na max 20 torach przy ilości startujących max 40 osób.
  2. Godzina rozpoczęcia Rundy finałowej I to 9.30 w niedzielę dla obu kategorii, kobiety rozegrają gry na torach 15-20. Pozostałe uregulowania pozostają w mocy.
  3. Rejestracja zawodników – 40 minut przed startem.

 

Zatwierdzono przez Prezydium PZK SBS dnia 06.09.2012.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation