Home » Info » Zgłoszenie na World Games 2017

Zgłoszenie na World Games 2017

Informujemy, że:

1. Według zapytań Ministerstwa PZK SBS było zobowiązane potwierdzić uczestnictwo w TWG 2017 w sierpniu 2015 roku. Wcześniej natomiast pojawiały się zapytania o szeroką Kadrę, z której zostaną wyłonieni zawodnicy.

2. Zgodnie z zapotrzebowaniem organizatorów, ostateczne potwierdzenie udziału nastąpiło w listopadzie 2016 roku.

3. 17.02.2017r. Zarząd postanawia, że pojadą osoby najlepsze i najbardziej aktywni na arenie sportowej, czego wyznacznikiem będą Kryteria Kadry.

4. Zgodnie z The World Games 2017 Bulletin no. 1, a dokładnie rozdziałem 6 „Forms and deadlines”

Zgłoszenie zawodników z imienia i nazwiska po przez wypełnienie formularza A (FORM A) należało dokonać do 17.03.2017 r.
„Form A: Athletes and Extra Officials information ? Deadline 17 March 2017″

5. Po krótkiej konsultacji z organizatorami specjalnie dla Polski przełożono termin na 20.03.2017 ze względu na odbywające się w ten weekend Mistrzostwa Kobiet i Mężczyzn, które miały zadecydować kto będzie reprezentował Nasz kraj.

6. W dniu 20.03.2017 o godzinie 20:58 zostało wysłane oficjalne zgłoszenie powołanych zawodników. (FORM A)

 

Zarząd PZK SBS

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation