Home » Info » Turniej kwalifikacyjny do kadry – informacja

Turniej kwalifikacyjny do kadry – informacja

W związku z dynamicznymi zmianami na listach startowych, Zarząd SBS postanowił wydłużyć zapisy dla osób uprawnionych na Turniej kwalifikacyjny do 25.09.2021 godz. 23:59 (zamknięcie list startowych). Termin opłaty wpisowego wydłużony zostaje do poniedziałku (brak zaksięgowania środków do poniedziałku 27.09.2021 r. godz. 18:00 będzie skutkował automatycznym skreśleniem z listy startowej).

 

Zgodnie z regulaminem:

Opłata rejestracyjna w wysokości 250 zł be?dzie przyjmowana tylko i wyła?cznie w formie przelewu na konto Polskiego Zwia?zku Kre?glarskiego Sekcji Bowlingu Sportowego. PZK SBS (ING Bank S?la?ski 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360) do dnia 25.09.2021 r i nie podlega zwrotom. Za date? przelewu przyjmuje sie? dzien? wpływu s?rodków na konto PZK SBS. Brak zaksie?gowania s?rodków do 25.09.2021 r. be?dzie skutkował automatycznym skres?leniem z listy startowej i zapisem na nia? osoby z listy rezerwowej. Przelewy musza? byc? zatytułowane w naste?puja?cy sposób:

 

Turniej kwalifikacyjny nr licencji; imię i nazwisko; klub

Istnieje możliwość dokonania opłaty rejestracyjnej za wie?cej niz? jednego zawodnika w jednym przelewie. W takim przypadku tytuł przelewu musi zostac? sformułowany w naste?puja?cy sposób:

 

?Turniej kwalifikacyjny nr licencji; imię1 i nazwisko1; klub, nr licencji; imię2 i nazwisko2; klub, itd.?

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation