Home » Info » Szkolenie sędziowskie PZK SBS

Szkolenie sędziowskie PZK SBS

Szkolenie na sędziów bowlingowych odbędzie się 09.09.2012r. na kręgielni Sky Bowling we Wrocławiu o godzinie 17.30. Godzina ta może ulec przesunięciu na godzinę późniejszą w przypadku wystąpienia opóźnień w zawodach. Koszt dla osób, które pierwszy raz przystąpią do egzaminu sędziowskiego to 100zł, natomiast dla osób, którym uprawnienia sędziowskie straciły ważność i chcą je odnowić je to koszt 50zł. Wpłat można dokonywać na konto PZK:

Polski Związek Kręglarski, Sekcja Bowlingu Sportowego

ul.Zeylanda 5
60-808 Poznań

ING 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360

Wpłat będzie można dokonywać także bezpośrednio przed szkoleniem. Osoby uiszczające opłatę w ten sposób otrzymają KP oraz na życzenie do 14 dni od daty wpłaty będzie możliwość wystawienia rachunku.

Zasady gry w bowlingu sportowym

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają obowiązek zapoznania się z filmami instruktażowymi umieszczonymi w serwisie You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=3-Na7RAmpy0

http://www.youtube.com/watch?v=SEPt4wmdy30

http://www.youtube.com/watch?v=FbBBJTw6f6g

Podczas szkolenia ponownie przeanalizowane zostaną wszystkie przepisy Zasad Gry w Bowlingu Sportowym, zwracając szczególną uwagę na przepisy, które wskażą uczestnicy. Po przeanalizowaniu przepisów odbędzie się egzamin, którego zdanie będzie podstawą dla Komisji Sędziowskiej o złożenie wniosku do Zarządu PZK SBS o nadanie uprawnień sędziowskich.

Szkolenie oparta na Zasadach Gry w Bowling Sportowy zostanie przeprowadzone pierwszy raz. Zależy nam na tym, by Sekcja posiadała jak największą ilość dobrze wyedukowanych sędziów. Jest to szczególnie ważne, zważywszy na fakt, iż w tym roku będziemy organizatorami finałów światowych QubicaAMF.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy: blazej@bowlingnews.pl w tytule wpisując „Szkolenie sędziowskie”. W zgłoszeniu proszę zawrzeć następujące dane:

Imię oraz Nazwisko

Miasto

 nr kontaktowy

adres mailowy.

Po nadaniu uprawnień przez Zarząd PZK SBS na stronie Sekcji zostanie utworzona lista sędziów, w której podane będzie Imię oraz Nazwisko oraz miasto. Prosimy o podanie numeru kontaktowego oraz adresu mailowego na potrzeby szkolenia.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation