Home » Info » Protokół z Zebrania Zarządu PZKregl.

Protokół z Zebrania Zarządu PZKregl.

Protokół z Zebrania Zarządu PZKregl., które odbyło się w dniu 27.11.2021, wraz z zarządzeniem Prezesa:

Zebranie Zarządu 27.11.2021
Zarządzenie 1

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation