Home » Info » Protest w sprawie składu reprezentacji Polski na World Games 2017,złożony przez Justynę Gelenczir Prezes Klubu Bowling-Shop.pl

Protest w sprawie składu reprezentacji Polski na World Games 2017,złożony przez Justynę Gelenczir Prezes Klubu Bowling-Shop.pl

Zarząd SBS PZK
Na podstawie uchwały oraz regulaminu powołania zawodników do Reprezentacji Polski na World Cup 2017 we Wrocławiu, składamy protest i prosimy o powołanie naszego zawodnika Michała Brachańca – Klubu Bowling-Shop.pl do Reprezentacji Polski na World Cup 2017.
Uzasadnienie:
1. Zarząd SBS PZK uchwalił regulamin który mówi, iż do Reprezentacji Polski powołani zostaną zawodnicy, którzy w rankingu PZK za ostatni rok zajmą najwyższe 2 miejsca.
2. Według organizatorów World Cup 2017, termin zgłaszania zawodników był ustalony do końca marca 2017.
3. Według regulaminu PZK SBS oznacza to, iż powinien się liczyć ranking od 1 kwietnia 2016 do 30 marca 2017 – to jest ostatni rok.
4. W tym czasie Zarząd SBS zorganizował zawody zaliczane do rankingu:

 

5. Oznacza to, iż do Reprezentacji Polski powinni być powołani Alessandro Silletti i Michał Brachaniec.
6. Zarząd powołał na miejsce Michała Brachańca, zawodnika z pozycji 3 rankingu Patryka Preusa, złamał więc swój zatwierdzony regulamin.
Regulamin Word Cup 2017 we Wrocławiu określa, iż można do 30 maja 2017 dokonać zmiany zawodnika w uzasadnionych przypadkach bez podawania przyczyny, po tym terminie wyłącznie ze względów zdrowotnych.
W tej sytuacji zachodzi uzasadniony przypadek wymiany zawodnika, ponieważ SBS PZK powołała zawodnika po „koleżeńsku”, łamiąc swój regulamin. 
Powołanie Patryka Preusa jest złamaniem regulaminu, ale przede wszystkim złamaniem zasad Fair Play. Gra w Reprezentacji Polski jest zaszczytem o który walczą zawodnicy. Powołanie „kolegi” Patryka Preusa nie powinno mieć miejsca i należy to skorygować do końca maja 2017 co dopuszcza regulamin World Cup 2017.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego odwołania zgodnie z duchem sportu oraz uchwałą i zasadami określonymi przez Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego.
Justyna Gelenczir
Prezes Klubu
Bowling-Shop.pl
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation