Home » GPP » Prawa do organizacji GPP wracają do SBS ! Informacje po zebraniu zarządu

Prawa do organizacji GPP wracają do SBS ! Informacje po zebraniu zarządu

Okoliczności odwołania drugiego z kolei turnieju cyklu GPP spowodowały decyzję o weryfikacji umowy PZK SBS z firmą Gemax, dotyczącej praw organizacji tych zawodów. Kopia umowy, z powodu braku egzemplarza oryginalnego, dopiero teraz trafiła pod obrady zarządu. Przypomnijmy, że umowa została zawarta 01.09.2010., kiedy SBS reprezentował wówczas  poprzedni przewodniczący sekcji.

Dodatkowo precyzujemy, iż do tej pory firma Gemax rzetelnie wywiązywała się z zapisów umowy, jak również  forma jej podpisania przez tą stronę nie budzi wątpliwości. 

Zebranie PZK 28.12.2011 protokół

Tags:
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation