Home » Info » PILNA informacja dotycząca DMP

PILNA informacja dotycząca DMP

W dniu wczorajszym, w trybie pilnym, zebrała się część naszej sekcji posiadająca w większości mandaty dla delegatów na zjazd Polskiego Związku Kręglarskiego.

Zebrane gremium obradowało głównie w przedmiocie dotyczącym przeprowadzenia rozgrywek Ekstraklasy w DMP w sezonie 2017/2018. W toku kilkugodzinnych rozmów przedstawiono następujące postulaty:

1/aby przywrócić regulamin dla Ekstraklasy z poprzedniego sezonu, skorygowany jedynie o niezbędne zmiany,

2/ aby obniżyć wpisowe do DMP dla drużyn chcących rozegrać 1. kolejkę jako gospodarz, na wskazanej przez siebie kręgielni lub powiększyć o odpowiednią kwotę pulę wygranych,

3/ aby nagrody w w/w regulaminie określone były kwotowo,

4/ aby okienka transferowe otwarte były do 7. dni przed rozpoczęciem sezonu dla Ekstraklasy,

5/ aby drużyny z tego samego klubu, występujące w tej samej lidze, grały jako pierwsze przeciwko sobie w każdym dniu rozgrywkowym,

6/ aby wykreślić z bieżącego regulaminu zapisy wymienione w punktach 60 i 62 jako zbyt restrykcyjne,

7/ padła również propozycja zgłoszona przez Adama Martina, Tomasza Janickiego oraz Dawida Szpańskiego, aby wszystkie turnieje zaliczane do Kryteriów Kadry Polski przeprowadzane były w sposób stricte komercyjny.

Decyzja Zarządu SBS na powyższe postulaty jest taka, że przychyla się do złożonych wniosków określonych w  punktach 1-6, natomiast co do punktu 7. nie podjęliśmy ostatecznie stanowiska w przedmiocie tego zagadnienia, gdyż naszym zdaniem, wymaga to głębszej analizy i konsultacji wśród całego naszego środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, musimy odwołać przeprowadzenie dwóch dni rozgrywkowych Ekstraklasy , zaplanowanych w terminie od 2. do 3. grudnia br.  dla wprowadzenia odpowiednich zmian. Do końca tego tygodnia określimy również wpływ tych zmian na skład oraz przebieg dla 1. i 2. Ligi DMP.

Za Zarząd SBS

Robert Ostaszyk

 

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation