Home » Info » Odpowiedź na protest klubu Bowling-Shop.pl

Odpowiedź na protest klubu Bowling-Shop.pl

Zarząd Sekcji po rozpoznaniu protestu klubu Bowling-Shop.pl informuje co następuje:

W dniu 17 lutego 2017 r. funkcjonujący wówczas Zarząd PZK SBS poinformował na stronie internetowej związku o zaproszeniu od organizatorów X Światowych Igrzysk Sportowych we Wrocławiu, do wytypowania 4. zawodników z Polski do udziału w rozgrywkach (2 kobiety i 2 mężczyzn).

W tej samej informacji ówczesny Zarząd SBS  podał, iż do udziału w zawodach typuje Darię Pająk, a pozostałych kandydatów wskaże po Indywidualnych Mistrzostwach Polski, po aktualizacji rankingu kadry. Do udziału w zawodach miała być wytypowana zawodniczka zajmująca najwyższe miejsce w tym rankingu oraz dwóch zawodników- również z najwyższych miejsc w rankingu kadry.

Ranking kadry prowadzony jest wg schematu umieszczonego na stronie internetowej PZK SBS, gdzie zarząd określił zasady typowania zawodników do imprez o zasięgu międzynarodowym. W informacji tej wskazano: ?Ranking seniorów objęty jest punktacją ciągłą i przechodzi na kolejny sezon. Zdobywane punkty będą ważne przez 365 dni lub zastąpione kolejną edycją tego samego turnieju?.

Brzmienie powyższego zapisu wskazuje, że wytypowanie zawodników mogło uwzględniać punktację w rankingu z Mistrzostw Polski Par i Trójek z dn. 11.10.2015 r. oraz Pucharu Polski z dn. 31.01.2016 r. ? tj. z okresu dłuższego, niż 365 dni przed wytypowaniem kadry na World Games 2017.  Mistrzostwa Polski Par i Trójek oraz Puchar Polski są zwodami od lat na stałe wpisanymi do kalendarza imprez sportowych SBS i spełniają kryteria ?kolejnej edycji tego samego turnieju?. Zarząd SBS  typując zawodników na WG 2017 zastosował tym samym zasadę opublikowaną wcześniej na stronie internetowej związku.

Ponadto wskazanie zawodników na zawody o randze międzynarodowej nie jest uregulowane prawnie  w żadnych aktach normatywnych PZK i z tego względu decyzję SBS w tym zakresie należy uznać za mieszcząca się w posiadanych kompetencjach tzw. ?zwykłego zarządu? oraz jako decyzję uznaniową. Praktycznie nie istnieje żaden zapis prawny nakazujący wybór zawodników wg rankingu. Decyzja taka może być uznaniowa i taka też została zastosowana względem Darii Pająk jako reprezentantki Polski na przedmiotowe zawody. Jako typowo uznaniowa mogłaby być podjęta również w odniesieniu do pozostałych zawodników.

Reasumując: brak uregulowań prawnych wskazuje na możliwość dowolnego wyboru przez Zarząd SBS zawodników do reprezentowania Polski na X Światowych Igrzyskach Sportowych we Wrocławiu. Wybór został dokonany zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej związku oraz z godnie z zasadami tworzenia rankingu, również opublikowanych na tej stronie.

Obecny Zarząd SBS nie dopatrzył się, tym samym, złamania obowiązujących przepisów w przedmiocie zagadnienia i nie może uwzględnić zgłoszonego protestu.

Protest rozpatrywał zarząd w składzie:

Robert Ostaszyk – Przewodniczący Sekcji

Magdalena Flisykowska – V-ce Przewodnicząca Sekcji

Joanna Merklejn – Członek Zarządu Sekcji

Dariusz Chalecki – Członek Zarządu Sekcji

/na oryginale właściwe podpisy/

 

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation