Home » Info » Modyfikacja systemu naliczania opłat

Modyfikacja systemu naliczania opłat

Na stronie Sekcji w zakładce Kluby zostały wprowadzone tabele rozliczeń pomiędzy klubami i SBS.

Wszystkie należności wynikające z regulaminów na sezon 2014/2015 są już uzupełnione. Opłaty za licencje zawodników naliczane są automatycznie w zależności od wieku po potwierdzeniu przez kluby przynależności.

Prosimy władze klubów o zapoznanie się z arkuszami.

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation