Home » Info » Licencje zawodnicze SBS na sezon 2015-2016

Licencje zawodnicze SBS na sezon 2015-2016

Z uwagi na konieczność przygotowania systemu zarządzania licencjami do obsługi nowego sezonu 2015-2016 prosimy władze klubów o dokonanie weryfikacji przynależności zawodników do ich klubów. 

W ostatnich dniach zostały opracowane systemowo odrębne komunikaty e-mail zawierające pytania dotyczące przynależności konkretnych osób do Klubów, na podstawie wypełnionych elektronicznych formularzy e-Licencja w sezonie ubiegłym.

Raz wypełnione formularze e-Licencji nie muszą być wypełniane ponownie – rejestracja poprzez formularz e-Licencja jest jednorazowa !

W celu potwierdzenia przynależności należy wykorzystać link potwierdzenia i poprzez najechanie na niego znacznikiem kursora i wciśnięcie odpowiedniego przycisku myszy na wysłanie potwierdzenia. Potwierdzenie odbywa się poprzez przekierowanie na stronę internetową, która po poprawnie wykonanej akcji wyświetli właściwy komunikat prawidłowości działania.

Nowe zgłoszenia rejestracyjne formularzy e-Licencja, wykonane przez zawodników nieposiadających do tej pory licencji, odbywają się poprzez wypełnienie formularza, potwierdzenie przez zawodnika zgodności adresu e-mail oraz analogiczne jak powyżej potwierdzenie przynależności klubowej wykonane przez władze Klubów.

Przypominamy, że Kluby odpowiedzialne są za poczynania indywidualne swoich zawodników i, aby uniknąć nieporozumień, powinny je w pełni nadzorować!

Prosimy Kluby o przygotowanie łącznych opłat licencyjnych za potwierdzonych zawodników i dokonanie wpłat na numer konta bankowego Sekcji, który znajdziecie po rozwinięciu zakładki ‚Kontakt’ w menu głównym na stronie www.pzksbs.pl. Dodatkowo, w celu umożliwienia identyfikacji i zapewnienia poprawnego zaksięgowania ww. wpłat Kluby powinny wysłać notę informacyjną e-mail, w której zostaną opisane szczegółowe płatności w postaci listy imiennej zawodników z numerami licencji, kategorii zawodniczej licencji oraz wniesionej kwoty opłaty licencyjnej.

Wpłaty indywidualne będą weryfikowane w innym trybie ze względu na trudności i ilość koniecznej dodatkowej pracy związanej z ich identyfikacją i obsługą systemu elektronicznego.

Czas weryfikacji będzie zależny od fizycznych możliwości i dostępności czasowych osób obsługujących system, które z powodów oczywistych nie będą nadzorowały opłat w trybie 24/7/365 !

Wierzymy, że Wasza współpraca w tym zakresie pomoże polepszyć nam jakość wykonywanych społecznie usług!

Z góry dziękujemy!

Zarząd PZK SBS

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation