Home » Info » Kryteria Kadry Polski Juniorów 2012/13

Kryteria Kadry Polski Juniorów 2012/13

Kryteria dotyczą zawodniczek i zawodników ,którzy nie osiągną 19 roku życia przed dniem 1 września 2013 roku. W selekcji biorą udział wszyscy zawodnicy i zawodniczki , którzy zgłoszą się  jako kandydaci do Kadry Polski Juniorów i Juniorek.

Kadrę Polski Juniorów na Mistrzostwa Europy Juniorów w 2013 roku wybiera Selekcjoner Kadry Polski Juniorów.  Zarząd PZK SBS zatwierdzi skład Kadry Polski po przedstawieniu go przez selekcjonera do dnia 31.01.2013 r.

Kryteria wyboru zawodniczek i zawodników:

  1. Selekcjoner ocenia grę poszczególnych zawodniczek i zawodników na zgrupowaniach kadry juniorów i na tej podstawie dokonuje wstępnej selekcji.
  2. Zawodnicy po każdym zgrupowaniu otrzymują zalecenia i konkretne elementy gry do poprawy. Poprawa tych elementów oraz wykonana praca  w trakcie sezonu podlega ocenie selekcjonera.
  3. Selekcjoner śledzi wyniki zawodników i na tej podstawie ocenia umiejętności poszczególnych graczy, minimalna średnia zawodnika w przypadku chłopców to 185 pkt a dziewcząt 175 pkt z imprez centralnych.
  4. Na zgrupowaniach kadry będą przeprowadzane sprawdziany , które podlegają ocenie i mają decydujący wpływ na wybór do kadry.
  5. Zwycięzca IMPJ w 2013 roku w kategorii chłopców do lat 18 uzyskuje automatyczną nominację do wyjazdu na EYC 2013.
  6. Selekcjoner powołuje zawodników oraz zawodniczki na zgrupowania kadry juniorów. Obecność na zgrupowaniach kadry jest obowiązkowa, brak obecności skutkować może nie powołaniem do kadry Polski juniorów.
  7. Udział w imprezach centralnych (IMPJ, PP, MPPIT) jest obowiązkowy i jego brak skutkować może nie powołaniem do kadry Polski juniorów.
  8. Ostateczna decyzja co do składu Kadry Polski należy do selekcjonerów kadry.

 

Selekcjoner Kadry Polski Juniorów

Paweł Pasternak

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation