Home » Info » Kryteria dla juniorskiej kadry Polski

Kryteria dla juniorskiej kadry Polski

KRYTERIA WYŁANIANIA

REPREZENTACJI POLSKI JUNIORÓW

(Z ROCZNIKÓW 1994-1997)

1.Kryteria wyłaniania reprezentacji Polski juniorów? (w skrócie Kryteria) są regulaminem określającym zasady powoływania szerokiej kadry juniorów kategorii dziewcząt i chłopców oraz wyłonienia reprezentacji Polski na EYC 2012.
2. Kryteria odbędą się na zasadzie punktacji wyselekcjonowanych zawodów w trakcie sezonu oraz zgrupowań juniorów organizowanych przez PZK SBS.
3. W zależności od turnieju zawodnicy będą zdobywać określoną ilość punktów za uzyskane miejsca.
4. Punktacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie oraz licencję PZK SBS wykupioną na dany sezon rozgrywek.
5. Turnieje i zgrupowania objęte punktacją muszą odbyć się w sezonie 2011/2012 między
19 września 2011, a 26.marca2012.

Ilość punktów, które zdobywają zawodnicy w turniejach opisuje poniższa tabela:

Ranking

IMPJ

PP

IMP

GPP

1

75

50

75

25

2

66

44

66

22

3

60

40

60

20

4

54

36

54

18

5

48

32

48

16

6

42

28

42

14

7

36

24

36

12

8

30

20

30

10

9

24

16

24

8

10

21

14

21

7

11

18

12

18

6

12

15

10

15

5

13

12

8

12

4

14

9

6

9

3

15

6

4

6

2

16

3

2

3

1

Ranking w zależności od turnieju nie zawsze oznacza końcowe miejsce w zawodach, a mianowicie:
– IMPJ – punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w mistrzostwach
– IMP – punkty zostaną przyznane za końcowe miejsce w mistrzostwach (z uwzględnieniem tylko juniorów)
– PP – punkty zostaną przyznane za zajęte miejsce na podstawie pierwszych eliminacji, nie re-entry (z uwzględnieniem tylko juniorów)
– GPP –  punkty zostaną przyznane za zajęte miejsce w turnieju (z uwzględnieniem tylko juniorów)

 
6. Ranking utworzony będzie osobno dla wszystkich startujących juniorów rocznik
1994-1997, w kategorii dziewcząt i chłopców.
7. W przypadku Grand Prix Polski, do punktacji wlicza się maksymalnie 3 turnieje (każdy osobno) w których zawodnicy zdobędą najwyższą ilość punktów (z uwzględnieniem tylko juniorów)
8. Aby być sklasyfikowanym w kryteriach do kadry juniorów należy zagrać w minimum 2 Grand Prix Polski.
9. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej Rankingu o miejscu decyduje wyższa pozycja w IMPj, IMP,GPP, PP, a ostatecznie sztab szkoleniowy.
10. Wyłonienie reprezentacji Polski juniorów w ilości maksymalnie 2 dziewcząt i 4 chłopców nastąpi do 26.03.2012.
11. Minimum kwalifikacyjnym dla dziewcząt jest średnia PZK SBS – 170, natomiast dla
chłopców – 185.
12. W przypadku braku możliwości wyjazdu przez któregoś z zawodników, ich miejsca przypadną następnym z listy przy założeniu osiągnięcia minimum.
13. Obecność powołanych zawodników na zgrupowania kadry juniorów jest obowiązkowa.
14. Nieobecność na zgrupowaniu może skutkować wykluczeniem z kryteriów kadry Polski juniorów..

 

Kryteria opracowane przez komisję szkoleniową PZK SBS

Tags: ,
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation