Home » Info » Kolejne uwagi do DMP

Kolejne uwagi do DMP

Szanowni Bowlingowcy.

Ponownie trafiają do wiadomości Zarządu SBS uwagi w przedmiocie organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski.

Przypomnę, że podczas rozgrywanych Mistrzostw Polski Par i Trójek zostało zorganizowane zebranie zainteresowanych kapitanów drużyn w celu omówienia naszej propozycji reorganizacji DMP. Ponad połowa zebranych głosów nie miała co do nowych rozwiązań zastrzeżeń, a w pozostałych przypadkach wzięliśmy pod uwagę zgłoszone sugestie, które znalazły swoje zastosowanie w przygotowanym regulaminie. Ze względu na te okoliczności zmuszeni byliśmy przesunąć rozpoczęcie DMP we wszystkich ligach. Niestety sytuacja się powtarza.

Przed moim wyborem na Przewodniczącego Sekcji przedstawiłem zakres zmian, które chciałbym wraz z nowym zarządem wprowadzić i obecnie go realizujemy. Przytoczę najważniejsze pokrótce:

1/ Zmniejszenie kosztów udziału w zawodach bowlingowych – na wszystkich zawodach wprowadziliśmy niższe opłaty za start. Dla zmagań drużynowych wynegocjowaliśmy wyjątkowo korzystne stawki naszego uczestnictwa. Jednocześnie zadbaliśmy o zniżenie opłat za noclegi dla wszystkich zawodników przyjeżdżających na zawody.

2/ Podniesienie poziomu przeprowadzanych zawodów – poprzez rozgrywanie ich na jednej z najnowszych kręgielni w Polsce (w Łodzi). Dodatkowo jesteśmy w trakcie negocjacji w przedmiocie nabycia, dla sekcji, najlepszej w Polsce maszyny smarującej.

3/ Wprowadzenie programu edukacyjnego dla młodzieży zachęcający do gry w bowling – prowadzimy rozmowy z kilkoma potencjalnymi podmiotami, wstępnie zainteresowanymi podjęciem współpracy w zakresie umowy sponsorskiej. Podczas ECC w Wiedniu pozyskałem właściwe kontakty do uznanych trenerów skandynawskich , z którymi zamierzamy prowadzić rozmowy odnośnie ich udziału w szkoleniach w Polsce.

Rozumiem, że niektóre osoby mogą czuć się pozbawione pewnych wartości finansowych i nie tylko, w związku z zaplanowanym przeprowadzeniem większości ogólnokrajowych imprez bowlingowych jedynie w Łodzi, jednakże ani ja , ani pozostali członkowie zarządu nie zgłosiliśmy się do tej pracy społecznej, aby dbać o czyjeś korzyści tylko o wartości przedstawione powyżej, które metodycznie staramy się wdrażać.

Reasumując, czekamy na zgłoszenia przez wszystkie zainteresowane kluby(drużyny) i wtedy podejmiemy ostateczne decyzje w sprawie DMP.

Za Zarząd SBS

Robert Ostaszyk

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation