Home » GPP » Jednorazowa opłata licencyjna

Jednorazowa opłata licencyjna

Decyzja PZK SBS z dnia 19.11.2011

w sprawie jednorazowych opłat licencyjnych

                  W związku z dużym zainteresowaniem gry w turniejach nowych osób w turniejach pod patronatem PZK SBS i chęcią rozwoju bowlingu w Polsce Zarząd PZK SBS podjął następującą decyzję w sprawie jednorazowej opłaty licencyjnej  dla osób kwalifikujących się do Grupy C  Grand Prix Polski, które spełniają jeden z poniższych warunków:

– nigdy nie były członkami PZK SBS

– nie mają średniej powyżej 160 z poprzedniego sezonu

Opłata licencyjna za jednorazowy udział w turniejach pod patronatem PZK SBS zostaje dla w/w osób zniesiona do końca sezonu 2011/2012, pod warunkiem rejestracji zawodnika.

Rejestracją zostaną objęci również nowi zawodnicy wykupujący licencję jednorazową płatną.

Rejestracja polega na podaniu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, adres e-mail i telefon kontaktowy. Weryfikacja danych zawodnika nastąpi bezpośrednio przez PZK SBS poprzez e-mail lub telefonicznie.

Zgłoszenie nowego zawodnika musi nastąpić nie później jak w dniu, w którym przystępuje do turnieju na adres e-mail: sbs@pzksbs.pl, pod rygorem unieważnienia wyników.

Numer licencji jednorazowej zostanie nadany niezwłocznie przez PZK SBS.

Niniejsza decyzja obowiązuje od 21.11.2011

 

Zarząd PZK SBS

Tags: ,
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation