Home » Info » Informacje bieżące SBS

Informacje bieżące SBS

Drużynowe Mistrzostwa Polski sezonu 2017/2018

W związku z propozycją spotkania wszystkich kapitanów drużyn w dniu 30. września o godz. 18:00 na terenie kręgielni KrólKul w Łodzi, informuję, iż na tym spotkaniu zostaną przedstawione wszystkie  argumenty przemawiające za rozgrywaniem następnego sezonu w proponowanej formie, a żadne zadane przez Was pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że podczas tej dyskusji podejmiemy wspólnie decyzję co do ostatecznego kształtu tych mistrzostw. Uzupełniając informacje odnośnie planowanych opłat za uczestnictwo zespołów w ekstraklasie oraz 1. lidze wyliczyliśmy, iż całkowity łączny koszt ich przeprowadzenia wyniesie 2600 zł na drużynę za cały sezon rozgrywkowy. W tej cenie zawierają się wszystkie, również i wcześniej wymagane, opłaty na rzecz sekcji, wynajem torów wraz ze smarowaniami, puchary, medale oraz nagrody finansowe. Na spotkaniu możemy również zdecydować, czy tę opłatę chcecie wnosić jednorazowo, czy może w ustalonych transzach? Potwierdzam również, iż nadal czynimy starania w celu zakupu przez SBS natryskowej maszyny smarującej.

Ze względu na Wasze pytania pokrótce przytoczę powody propozycji rozgrywania wszystkich oficjalnych zawodów w jednym miejscu:

Na wstępie muszę przypomnieć, że utrzymujemy się z własnych wpłat oraz środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a ich wysokość bezpośrednio uzależniona jest od rezultatów osiąganych przez naszych reprezentantów na międzynarodowych występach. Chyba nikogo nie obrażę, przypominając, iż oprócz Darii Pająk nie mamy kim się pochwalić, a chcąc rozwijać tę dyscyplinę sportu musimy zwiększyć nasze finanse. Zupełnie inną kwestią jest planowane w tym sezonie rozpoczęcie szkolenia młodzieży, bo odnoszę się teraz do kwestii zawodników już grających. Tak więc przyświeca nam idea, aby biorąc pod uwagę nasze obecne możliwości finansowe przyczynić się do zrównania warunków gry pomiędzy tymi , na których będą rywalizować nasi narodowi reprezentanci, a tymi na których trenują, tak by w perspektywie czasu ich wyniki mogły się poprawić. Stąd pomysł, aby rozgrywać wszystkie możliwe zawody na jednej z najnowszych i największej kręgielni w Polsce i to jedynie na trudnych sportowych smarowaniach. Do tego potrzebujemy również maszyny typu „FLEX”, takiej jakiej używa się na większości międzynarodowych zawodów.

Dodatkowo dla powstałej w ten sposób dużej grupy będzie taniej.

– koszt uczestnictwa, który i tak ponoszą kluby, czyli Wy jest niższy , a pomimo to rozegramy łącznie więcej gier,

– dzięki temu, że każdorazowo przybędzie kilkadziesiąt osób, wynegocjowaliśmy wyjątkowo tanie noclegi,

Grając w tych samych warunkach łatwiej jest wyłonić najlepszych, pojawia się również możliwość zdobywania punktów rankingowych do kadry zarówno z rywalizacji indywidualnej jak i DMP, gdyż nadal punkty są zdobywane poprzez bezpośrednie pojedynki.

Znikają również trudności z jeżdżeniem na zawody po dosłownie całej Polsce. Dzięki A1, A2 i S8 dostanie się do Łodzi jest łatwe.

Nie bez znaczenia, uważam jest również większa niż dotąd możliwa integracja, gdzie skonsolidujemy nasze małe środowisko.

Możemy przecież się różnić w wielu kwestiach, ale nie musimy się kłócić, a częstsze wspólne spotkania dadzą przestrzeń, aby przedyskutować różne punkty widzenia.

Właśnie dlatego serdecznie zapraszam kapitanów wszystkich drużyn na w/w spotkanie i związku z tym wydłużamy terminu zgłoszeń do DMP do 2 października 2017.

 

Licencja na sezon 2016/2017

Decyzją Zarządu SBS osoby, które do tej pory nie posiadały w ogóle licencji ,a wykupią ją na Mistrzostwa Par i Trójek 2017 w Łodzi, otrzymają przedłużenie jej ważności na sezon 2017/2018.

 

Okienko transferowe i wypożyczenie zawodników.

W związku z pytaniami zawodników o możliwość wzięcia udziału w MPPiT w różnych barwach klubowych, Zarząd SBS informuje, że ostatni opublikowany Ogólny Regulamin Zawodów, który został opracowany przez poprzedni zarząd obowiązuje na sezon 2016/2017.

– zgodnie z decyzją Zarządu PZK wystąpiła konieczność wcześniejszego zakończenia sezonu rozgrywek SBS.

– MPPiT są zawodami kończącymi sezon 2017 r.

-w/w fakty narzucają konieczność wydania przepisu przejściowego dotyczącego możliwości zmiany barw klubowych przez poszczególnych zawodników.

Mając na względzie dotychczasowe przepisy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zawodników Zarząd SBS podjął następujące uchwały:

  1. Zakończenie sezonu 2017 przypada na dzień 1 października 2017 roku,
  2. Okienko transferowe otwarte będzie od dnia 2 października 2017 roku do trzech dni przed pierwszą kolejką DMP sezonu 2017/2018,
  3. Przed otwarciem okienka transferowego, tj. w aktualnie trwającym sezonie, zmiana barw klubowych zawodnika nastąpić może poprzez wypożyczenie zawodnika. Zgłoszenie wypożyczenia winno być przesłane na adres zarządu sekcji: sbs@pzksbs.pl przez zainteresowanego zawodnika, jego macierzysty klub i potwierdzone (również mailem) przez klub, w którego barwach zawodnik chce wystąpić podczas MPPiT,
  4. Po zakończeniu sezonu 2017, tj. po dniu 1 października 2017 r., zawodnik wypożyczony staje się ponownie zawodnikiem klubu, którego był członkiem w trakcie upływającego sezonu,
  5. Ostateczna zmiana barw klubowych na sezon 2017/ 2018 może nastąpić w postaci transferu zgłoszonego do Zarządu SBS drogą mailową, w okresie od 2 października do trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych DMP 2017/2018 (w okienku transferowym),
  6. Opłaty za transfer zawodników w sezonie 2017/2018 ulegają zmianie i wyniosą:
  1. likwidacji ulega zapis o konieczności wniesienia opłaty w wysokości 200 zł na konto macierzystego klubu,
  2. obniżeniu do 100 zł ulega kwota transferu,
  1. Opłata za wypożyczenie zawodnika w skróconym sezonie 2017 wyniesie 200 zł płatne na konto SBS.
  2. Wypożyczenie zawodnika uznaje się za skutecznie dokonane w dniu, w którym nastąpią łącznie wszystkie warunki:

– potwierdzenie wyrażenia zgody na wypożyczenie zawodnika zarówno przez klub przyjmujący jak i oddający zawodnika przesłane  mailem na adres sbs@pzksbs.pl,

– wpłata 200 zł na konto SBS.

Mam nadzieję, że podane powyższe informacje przyczynią się do lepszego zrozumienia naszych decyzji

Za Zarząd SBS

Robert Ostaszyk

 

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation