Home » Info » IMPSW 2019 – Przypomnienie o terminie opłaty startowego

IMPSW 2019 – Przypomnienie o terminie opłaty startowego

Witam, całą doświadczoną młodzież która chce wziąć udział w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Senior Weteran 2019
PRZYPOMINAM O TERMINIE  WNIESIENIA WPISOWEGO


WPISOWE:
Wysokość wpisowego do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów – Weteranów wynosi 120 zł
Każdy z zawodników może rozegrać 1 re-entry – koszt 120 zł
Do 06.05.2019r można zapisać się tylko 1 raz na rundy sobotnie o godz. 12.00,16.00,20.00.

Wpłaty wpisowego na rundy eliminacyjne w pełnej wysokości należy dokonać wraz z wpisem na listę startową, na rachunek bankowy:
PZK SBS w: ING Bank Śląski 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360
nie później niż do dnia 12 maja godz.20.00

UWAGA:
Każdy z zawodników ma obowiązek przesłania potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną na adres mailowy sbs@pzksbs.pl w terminie do 13.05.2019r  godz. 20:00.
Nie dokonanie wpłaty w ww. terminie/ terminach oraz nie przesłanie potwierdzenia wpłaty skutkować będzie usunięciem zawodnika z listy startowej.
Nie zgłoszenie rezygnacji z startu skutkować będzie obciążeniem klubu za wpisowe.
Termin zgłoszenia rezygnacji to dzień 10.05.2019r godz. 20.00
Potwierdzeniem swojej obecności na turnieju jest przesłanie potwierdzenia wpłaty za wpisowe
na e-mail : sbs@pzksbs.pl

w imieniu Zarządu PZK SBS
ze sportowym pozdrowieniem
Wice Przewodniczący PZK SBS
Adam Martin

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation