Home » GPP » Decyzje Prezydium SBS z dnia 4 stycznia 2012

Decyzje Prezydium SBS z dnia 4 stycznia 2012

1. W związku z koniecznością podania nazwisk osób uczestniczących w Mistrzostwach Europy Juniorów do 29 lutego 2012, punktowane do Kryteriów Kadry Juniorów zostaną tylko te turnieje, które odbędą się przed tą datą.

 

2. Dodatkowe turnieje punktowane do Kryteriów Kadry Juniorów i Seniorów oraz rankingu GPP odbędą się w dniach 23-29 stycznia (turniej GPP rangi Silver) oraz 12-19 lutego 2012 (osobny turniej kwalifikacyjny), zastępując brak punktacji w pierwotnie planowanych turniejach GPP w miesiącach grudzień i styczeń. Ilość punktów do zdobycia w kryteriach kadry będzie równa ilości punktów, którą można byłoby zdobyć w tych turniejach.

3. Planowane zgrupowanie kadry juniorów w terminie 17-19. lutego zostaje przełożone na 2-4 marca 2012.

4. Na podstawie powyższych decyzji zaktualizowana zostaje punktacja w regulaminach: Kryteriach Kadry Juniorów i Seniorów.

Tags: ,
copyright © Polish Tenpin Bowling Federation