Home » Info » Decyzja Komisji Gier i Dyscypliny w sprawie błędnych wyników w kartach zawodników podczas IPP 2018

Decyzja Komisji Gier i Dyscypliny w sprawie błędnych wyników w kartach zawodników podczas IPP 2018

W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości przy wpisywaniu wyników przez zawodników na kartach wyników podczas Indywidualnego Pucharu Polski, rozgrywanego w dniach 06-08 kwietnia  2018 w kręgielni „Król Kul” w Łodzi, Komisja Gier i Dyscypliny  Sekcji  Bowlingu Sportowego  w składzie:
Jacek Ratajczak, Krzysztof Olesiński, Dariusz Donke, Krzysztof Grzymkowski oraz Andrzej  Linke,  podjęła decyzję aby ukarać:
– Kolegę Jacka Kucińskiego – w formie upomnienia  za podanie do karty wyników 1. przeinaczonego wyniku – komisja przyjęła tłumaczenie zawodnika i uznała za wiarygodne,
– Kolegę Janusza Huleckiego  – w formie rocznej dyskwalifikacji  z oficjalnych zawodów  rozgrywanych przez PZK Sekcję Bowlingu Sportowego oraz anulowania  jego  wyników  uzyskanych  w Indywidualnym Pucharze  Polski 2018. Jednocześnie traktując przyznanie się do winy jako okoliczność łagodzącą, komisja daje  możliwość Koledze Januszowi Huleckiemu wystąpić po 6. miesiącach o warunkowe zawieszenie reszty kary,
–  Kolegę Macieja Cichorackiego – w formie rocznej dyskwalifikacji  z oficjalnych zawodów  rozgrywanych przez PZK Sekcję Bowlingu Sportowego oraz anulowania  jego  wyników  uzyskanych  w Indywidualnym Pucharze  Polski 2018.

Komisja nie uznała wyjaśnień zawodnika za wiarygodne i przekonujące.
– Bartłomieja Kachelskiego – rocznej dyskwalifikacji  z oficjalnych zawodów  rozgrywanych  przez PZK Sekcję Bowlingu Sportowego oraz anulowania  jego  wyników  uzyskanych  w Indywidualnym Pucharze  Polski 2018.  Jednocześnie traktując przyznanie się do winy jako okoliczność łagodzącą  komisja  daje  możliwość Panu Bartłomiejowi Kachelskiemu wystąpić  po  6.  Miesiącach  o  warunkowe  zawieszenie reszty kary,
– Grzegorza Kępińskiego – upomnienie  za niedopilnowanie karty wyników
– komisja przyjeła tłumaczenie zawodnika.
Przedmiotową decyzję wraz informacją o środkach odwoławczych
przekazano zawodnikom na adres korespondencyjny podany do zasobów PZK SBS .

Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny Sekcji Bowlingu Sportowego

Jacek Ratajczak

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation