Home » Info » Badania Lekarskie od 01.03.2019r

Badania Lekarskie od 01.03.2019r

Z dniem 1 marca 2019 roku w życie weszło rozporządzenie
Ministra Zdrowia dotyczące badań dla sportowców amatorów.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu:

– badania będą przeprowadzane raz w roku,

– orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia dla dzieci i młodzieży
do ukończenia 19 roku życia oraz zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia
orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

– w odniesieniu do zawodników amatorów oraz osób po ukończeniu 23 roku życia
obecne przepisy nie ustanawiają wymogu przeprowadzania badań (uzyskania orzeczenia lekarskiego)

  W związku z powyższym zapisy dotychczasowe w regulaminach mówiące o badaniach zawodników
ulegają zmianie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01.03.2019r

 

Z poważaniem,

Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego w składzie:

Tomasz Janicki

Adam Martin

Paweł Wierzbowski

Joanna Merklejn

copyright © Polish Tenpin Bowling Federation